Vállalkozókért Vállalkozásokért Érdekvédő Mozgalom

Csak az az ügy elveszett, amit feladunk. Érdekvédelem, követeléskezelés egyéni módszerekkel.

Tisztelt Devizahitel Károsultak!

 

Előzetesen néhány kiindulópontot közölnék.

 1. Nem Önök kaptak devizahitelt a bankjuktól, hanem az Önök Ft-hitelre (devizaelszámolással) aláírt visszafizetési kötelezettségvállalása teremtett a bankjuknak virtuális tőkepénzt.

 2. Önök nem egy szerződést írtak alá, hanem valójában kettőt: egy reálszerződést, amelynek része az általános szerződési feltételek, és egy láthatatlant, amelyről az aláírás pillanatában csak a bankjuknak volt tudomása.

 3. Ezért a bankjuk színlelt szerződést kötött Önökkel, amelyről a mai napig mindeninformációt, és közreműködést megtagad.

 4. Önöket csak a látható, reálszerződésről tájékoztatta, arról is hiányosan és tévesen, minden fontos információval kapcsolatban, csak formálisan.

 5. A láthatatlan, általuk leplezett szerződéssel a bankjuk, az Önöknek nyújtott –kezdetben kedvező – Ft- kamatozású és tőkerész törlesztésű olyan, az Önök nevén nyilvántartott és deviza-folyószámlán kezelt forráshoz jutott, amelyekkel banki műveleteket végzett, és végez, amelynek haszna i a bank nyereségévé, míg e műveletek kockázati veszteségét, a műveletek költségeit közvetve és közvetlenül is az Önök terhévé tette.

 6. A bankjuk, más bankokkal együtt, egyre gyarapodó adósaik devizaszámlán nyilvántartott devizaállományát, a banki műveletek piacára vitte, és egyre növekvő mértékű devizaigényt generált, hiszen ezeket időről időre megújította, csereberélte, és fenntartotta.

 7. Ezek a folyamatok rövid távú devizakeresletként jelentek meg, amit a bankjuk – a devizahiteles” adósok, és devizában nyilvántartott tőkeösszeg gyarapodásával – egyre inkább rontotta a bankok pozícióját, és megdrágította ezeknek a tőzsdejátékoknak az árát, költségét, miközben a bankok egyre több profitot kasszíroztak. Ezeket a drágulásokat, a reálszerződésben Önök által aláírt biankó-kötelezettségvállalásra hivatkozással, az Önök tőke- és kamat tartozásának, a törlesztő részletek egyoldalú növelésével finanszírozták.

 8. Önök, a szerződés aláírásakor a reálszerződés kockázataira vállaltak kötelezettséget, de nem arra, hogy a bank játszik az Önök kontójára a bankpiacon, és ezzel olyan mértékű devizakeresletet idéz elő, ami a devizát megdrágítja a forint terhére. Hiszen a deviza iránti irreális keresletnövekedéssel együtt járt, hogy a piacon egyre több forintot kell érte adni, hiszen a deviza felértékelődik, mert egyre kevesebb van a piacon belőle, és egyre több Ft-ba kerül.

 9. A devizahiányt azzal enyhítették átmenetileg, hogy az ilyen banki műveletekre szinte korlátlan dollárt nyomtak a piacra, és bevonták a kurrens banki műveletekben használt yen, euro, dollár, svájci frank mellé, a menekülőnek szánt, valóságban játéklehetőséget bővítő skandináv valutákat is.

 10. A piac azonban véges, az adósok teljesítőképessége is véges, a fedezeti jelzálogingatlan értéke is csökkent, ezért óvatosabb kormányok időben leállították ezeket a devizaalapú hiteleket, és nemzeti valutaadósságra váltották, amelyek nem adnak lehetőséget a mögöttes banki devizaműveletekre.

 11. Más, kedvezőbb, banki hozzáállással együtt, a „mi bankjaink” – bízva az ismertségükben, a végsőkig feszítették a húrt, és minket tettek felelőssé azért a hazárdjátékért, amiről nekik már a szerződés aláírásakor tökéletes tudomásuk volt. Nevezetesen arról, hogy az Önök reálszerződésével lehetőséget teremtenek arra, hogy extraprofitot zsebeljenek be, az Önök ingatlanainak elértéktelenítése az Önök ellehetetlenítése árán.

 12. Ugyanis a véges lehetőségű devizapiacra rászabadított adós, és adósságállomány, egy csúcsára állított piramisként, alapjaiban állandóan növekvő tömegként jelent meg, amely – mint minden piramisjáték esetében – ha eléri a körülmények szerinti szélesedési állapotát, akkor sem a korábbi adósok törlesztései, sem az adósok egyre nagyobb mértékű bevonása, már nem tartható fenn, és összeomlik.

 13. Ebben az összeomlásban az adósok nem képesek a bankok devizaműveleteit finanszírozni a törlesztésekkel, a bankok által előidézett devizahiány következményeként, a kereslet-kielégítés felárának egyre dráguló költségeit, egyre több adós nem tudja megfizetni.

 14. A beomló szerződések romjai alatt a bank lezárja a parazita nyerészkedését a devizapiacon, felmondja a reálszerződést, el-el ügyeskedik a behajtó kutyáival az adóson, saját faktoring cégén keresztül megszabadul a veszteségtől, és újabb nyereséget követel a „gazda állatnak” tekintett adóstól, végrehajtásban, és nyerészkedőkben bővelkedő eljárásokkal az utolsó leheletet is kifacsarja, a számára már értéktelen adósból…és eldobja.

 15. Jótékonykodik, és aki még bír szusszanni, annak árfolyamgát, és újabb adósévtizedek beiktatásával, tovább szívhatja még az adósai vérét, és folytatja a leplezett devizaműveleteit, immár nem extraprofittal, csak egyszerű profittal Akinek elég pénze van, azt végtörlesztéssel elbocsátja az adósrabszolgaságból. Nyugodjunk meg, nem járt rosszul: az ilyen adós is kifizette a banki rulett-nyereségének költségeit.

 16. Most arról panaszkodnak, hogy veszteségesek, holott csak annyi történt, hogy a profitjukat költségelték, vagyis a kihelyezett hitelállomány 2 %-a helyett, most 8-15 %-ot helyeznek el a Magyar Nemzeti(?) Bankban, amiért az, kamatot fizet nekik. Ugye érthető, hogy azt a kamatot is mi fizetjük ki… Ahogy az IMF hitelből a bankoknak juttatott több milliárd forint után is, amit a bankok nem a nemzetgazdaság finanszírozására, hanem passzív tőkeberuházásként, szintén az MNB-ban tart. Persze ezután az összeg után is mi fizetjük a kamatot, ahogyan mégegyszer megfizetjük ugyanezen összeg után az IMF-nek is, mi fizetjük meg a kamatot.

 17. A társadalomnak van állama, és nem az államnak társadalma. Nekünk van bankrendszerünk, és nem a bankrendszernek vannak rabszolgái.

 18. Önök nem így gondolják?

 19. Tehát Önök sem felelőtlenek nem voltak, sem ostobák. A bankok azonban jól tudták, hogy az Önök kötelezettségvállalása alapján egy piramisjátékot indítanak el, annak következményeit is jól tudták, hogy a kölcsön szempontjából, teljesen felesleges deviza nyilvántartás, valójában devizajáték, tőzsdei spekuláció, ami a
  Ft-ot meg fogja gyengíteni végzetesen, és a devizát megdrágítja katasztrofálisan. És Önök tönkre fognak menni! De addig is nagyon sok milliárdot fognak kiizzadni a rabszolgatartóknak. És nem fognak kegyelmezni Önöknek!

 20. Mi sem nekik.

 21. Amikor a korabeli Ft-hitelek kihelyezhetetlenül drágák voltak, amikor ezzel együtt megszüntették az állami kamattámogatású lakáshiteleket, akkor Önöket a piramisjátékban való részvételre „beetették” azzal, hogy a „devizaalpú”, mert lánykori neve ez volt, hitelek kamata, törlesztő részlete jóval olcsóbb… Ugye emlékeznek: aki kérte, a kockázatokról bemutatták a korábbi évek Ft-CHF árfolyam-ingadozását, bemutatták a MNB, és a banki elemzők jóslatát arról, hogy mennyi is lehet, a legrosszabb esetben is, az árfolyamarány romlás. Önök kalkuláltak azzal, hogy csak nem romlik Magyarország gazdasága, a devizahitelüket, az euro bevezetésével euróra cseréli majd a bank. Emlékeznek?! Ezt mondták. És a legrosszabb esetre kalkulált árfolyamromlást is finanszírozni fogja a család, és akkor helyesen mérték fel a kockázatukat. Ha tudták, mibe rángatják bele a leplezett szerződéssel, vállalták volna a kockázatot? A piramisjátékot, a bank hazardírozásának a finanszírozását?

 22. A bankok által leplezett szerződés, az hogy a reálszerződés megnyitja az utat egy láthatatlan szerződés előtt, amikor a bank titkos műveletekkel, titkos haszonhoz jut, és a költségeket, és az árfolyamromlást az önök terhévé teszi az egyoldalú szerződésmódosítás, és a THM varázsszavak segítségével… EZT vállalták Önök? Mondott Önöknek annak idején erről valamit a bankjuk? Tudják mi az a swap ügylet?

 23. Az Önök reálszerződését nem csak hogy semmissé tette, a bankok titkos szándéka,és célja, hanem a szerződés létre sem jött. Mert Önöknek erre, a bankjukkal egybehangzó szerződési akarat nem volt. A bank csak színlelte, hogy Önöknek kölcsönt akar adni kedvező kamatozással. Számukra, a forintkölcsönük, forrásoldalának nevezett deviza-nyilvántartásával végzett virtuális spekuláció volt a cél. Ebből származott hasznuk, ezért mondtak le átmenetileg a forintkölcsönök után szedett, akkor szokásos, méregdrága kamatról. Hogy játékokhoz„gazdaállatokat” szerezzenek a vér szívásához. Ha megmondták volna, mire szerződnek Önökkel, aláírták volna a szerződést? Ezt a színjátékot, ami ezrek életébe, egészségébe került, végig játszották volna, ennek a csürhének a hasznára? Kapcsolatok, EMBERI kapcsolatok mentek tönkre ennek a cinikus bandának a játékában! A feleségek, és férjek, szülők, és gyermekek emlékezzenek! Mi történt pár év alatt, mennyi bűntudatuk, keservük, fájdalmuk, és betegségük lett, a még most is pökhendi rabszolgatartók miatt.
  A bankok színlelt szerződése, a leplezett szándékuk, és cselekedeteik miatt! Emlékezzenek! De gondoljanak arra is, hányan vannak még benne ebben a folyamatban, hányan rettegik az éjszakai telefonokat, a behajtókat, végrehajtókat, csekkeket, számlákat, és hozzátartozók átkait, számonkérését. Gondolkodjanak!

 24. A létre sem jött szerződést el kell számolni. Önök a kapott kölcsönt, a Ptk. Szerintiévi késedelmi kamataival együtt fizessék vissza a banknak. A bankok a létre sem jött, nem létező szerződés alapján kapott minden adósi befizetést, fizessék vissza az adósoknak. Az adósok kötelezettségvállalása alapján végzett minden banki műveletből származó jogalap nélküli gazdagodásukat, a bankok fizessék ki az adósaiknak. Térítsék meg az adósok minden vagyoni, és nem vagyoni kárát, a jogellenes, és jogszabályellenes piaci magatartásukért.

 25. Csak mellesleg… A reálszerződés is semmis, mert tisztességtelen, mert megszeg minden szabályt, mert szerződéspontjai külön-külön is hamisak, megtévesztők. De még lehetetlenültek is, a bankok összehangolt tevékenysége miatt, és által.

 26. Ez bedönti a bankrendszert? Őket érdekelte, velünk mi történik? Ők a gazdasági funkcióik szerint működtek? Ilyen bankokra van szükségünk? Vagy tisztességesekre? Lesz bíró, aki ezt meg meri így ítélni? A bíró is választhat az igazság, hivatása tisztessége, az önbecsülése, és hivatása, és a kollaboráció között. Lesz politikai elit, amelyiknek a hatalom pillanatnyi érdeke helyett, a bankokkal való kollaboráció helyett a választópolgár, a társadalom képviselete a tisztességes? Ők is választhatnak. Mi is választók vagyunk…

Elfogytak a bekezdések sorolásához használható angol ábc betűi…
A “ZS” is…

A kérdéseink nem. A türelmünk igen.

______________________________________________________

 

Egy nagyon jó cikk a devizahitel-csalásról

 

Csak annyit fűznék hozzá, hogy ameddig a devizahiteles szervezetek, mozgalmak nem tudnak együtt, egymást segítve fellépni, hanem csak a rivalizálással vannak elfoglalva, addig semmi esélyük sincs a bankok ellen. 

Észre kellene már venni, hogy a bankok szítják a különféle szervezetek közötti ellentéteket, ezzel megakadályozva összefogásukat.

Kérek minden devizahiteles érdekében fellépő és működő szervezetet, hogy üljenek végre egy asztalhoz, és mindannyiunk érdekében közösen lépjenek fel az évszázad csalása ellen!

Ha ez nem történik meg, az egész "ügy" le lesz darálva, és esély sem lesz a kilábalásra, ezzel több ezer családot fognak tönkre tenni.

Csak azért, mert nem képesek a különféle szervezetek az összefogásra...remélem nem ez a forgatókönyv jön be.

És most a cikk:

 

SEHOL SEM VOLT DEVIZA HITELES TÖRTÉNETE

 

A “devizahitelesek meg lettek mentve,” - már sokadszorra - de mégis egy átlagos, emelkedő törlesztővel “rendesen fizetett” ingatlankölcsön esetén, ahol visszafizették a kölcsön 50-80%-át, 10-30%-al magasabb a tőketartozás, mint a felvett kölcsön. Rövidebb lejáratú autó és személyi kölcsönök esetén, a kölcsön 130-250%-a lett kifizetve, s a tőketartozás a felvett kölcsön 50-120%-a. Plusz a kamatok.

 

Nézzük meg hogyan jutottunk idáig.

Az első Fidesz kormány által bevezetett kamat támogatott, forint alapú kölcsönöket a 2002 után megválasztott Medgyessy (D209) kormány beszüntette és a “deviza alapú hitelek” váltották fel, a 30 évvel ezelőtti Ausztrál esethez hasonlóan, (CHF alapú AUD hitel,) ahol hasonló társadalmi katasztrófát generáltak. A külföldi deviza nyilvántartást egyetlen jogszabály engedélyezte, mégpedig a 250/2000-es kormányrendelet, amelyet 2000.12.24-én fogadott el az első Fidesz kormány. Még csak néhány száz ilyen szerződést kötöttek a pénzintézetek, de 2004.07.02-án a Svájci Nemzeti Bank vezetője levelet írt az MNB-nek, hogy tisztában vannak-e a bankárok, s legfőképpen az adósok, hogy milyen veszélyes a CHF alapú kölcsön.

Minderre fittyet hányva, a “magyar” pénzintézetek mintegy 1,3 millió db “deviza alapú” kölcsönt folyósítottak, mintegy 7000 Milliárd Forint értékben. A bankok az árfolyam INGADOZÁSÁT mutatták be mint kockázat, holott ők már tudtak a várható EMELKEDÉSről, hisz ez a szakmájuk. Közgazdasági alaptézis, hogy az inflációkülönbség (ami mindig fennállt Svájc és Mo. között,) árfolyameltolódáshoz vezet.

Erre álljon itt egy példa. Tételezzük fel, hogy van két ország, aminek pénzneme “A” és “B”. 1 gramm arany (vagy bármilyen jószágkosár érthető ide) 100A és 100B pénzegységbe kerül. Tehát: “1 gramm arany=100A=100B”; Az egyik országban 5% az infláció, a másik országban pedig 10% az éves pénzromlás mértéke, így 1 év múlva: “1 gramm arany=105A=110B” Mint látható, elmozdult a két árfolyam egymástól!

2008-ban több Amerikai és Izlandi bank csődjének hírére még kedvezőbbnek tüntették fel ezeket a kölcsönöket, (Nyuszómuszó, Lelkes Emese, stb.) hisz a válság szele érezhető volt, s a menekülő devizának számító CHF emelkedése elkerülhetetlenül közeledett. A CHF és JPY nem csak a forinttal szemben, hanem az Euróval, USD-vel szemben is elég gyorsan 25-30%-al emelkedett 2008 szeptemberétől, majd tovább erősödött.

A kölcsönök törlesztőrészlete átlagosan a duplájára emelkedett, hiszen a bankok nem csak az árfolyam veszteséget hárították az adósra, hanem még kamatot is emeltek. E emelkedés az emberek millióit hozta egyre nehezebb helyzetbe, (emiatt a fogyasztás csökkent, s ezért ezrek vesztették el munkahelyüket!,) s százak, ezrek kezdték el nyomozni, mi lehet a háttérben. Hamar kiderült, hogy a bankok tudtak előre az árfolyam emelkedéséről, s az ügyletek mögött nincs -mert nem is szükséges- deviza.

A kereskedelmi bankoknak ugyanis pénzteremtő képességük van, ami abból áll, hogy ha igényelek pl. 1M Ft-ot, és hitelképesnek minősítenek, akkor a “semmiből” a számlámra írják az összeget, ezzel a könyvelésükben megjelenik 1M Ft követelés (kölcsön) és 1M Ft (számla)betét, így a mérlegük mindkét oldala rendben van. Ezzel hamar belátható, hogy fölösleges a bűvészkedés a CHF-el, bár kreatív könyveléssel ezt is megoldották. Jogilag az összes “szerződés” és Közjegyzői Okirat, WC papír minőségű, hiszen nem azt lenne könnyebb felsorolni, hogy mely törvényeket szegték meg, hanem azt, hogy melyeket tartották be.

Több olyan eset van, hogy szerződés sincs,  vagy hiába írták alá jogilag - alapvető törvényi kötelezettség vagy megállapodás hiányában- létre sem jött vagy Semmis. Az érvénytelen ügyleteknél csak a tőkét kell visszaadni, nincs kamat, nincs árfolyamveszteség. El lehet mondani, hogy jelenleg Mo.-on NINCS érvényes kölcsön- és hitelszerződés semmilyen devizanemben. Sem CHF, sem Euró, sem JPY és sem Forint… s ezen “szerződésnek látszó tárgyakkal” fosztogatnak a bankok, rabolnak a behajtók, s banki bemondás (blöff) alapján ítélnek halálra a közjegyzők, a saját és a monetáris (pénzügyi) nácik érdekében.

Mindezekre, MI, felvilágosult ügyfelek, rengeteg bizonyítékot gyűjtöttünk össze, de a kormánnyal - többszöri egyeztetési kísérlet ellenére- nem sikerült tárgyalni, de a bankszterekkel tárgyaltak. Akik a parlamentben felszólalnak – érdemben - a károsultak érdekében, az a Jobbik és az LMP. Az előbbi párt 2010-ben mintegy 600.000 aláírást gyűjtött össze, a kölcsönök visszamenőlegesen való felvételkori árfolyamon való “forintosításáért”. E két párt támogatta csak a civil kezdeményezést, a parlamenti vizsgálóbizottság felállítását.

A Hitelesekért való küzdelem több irányból áll. Van akik a polgári peres, van akik a büntető eljárások, mások a csalás miatti kártérítést látják megvalósíthatónak, de mindenki egyetért abban, (volt -és titokban- a jelenlegi pénzintézeti dolgozók is,) hogy az ügyletek mögött (céges és önkormányzatoknál is,) nincs olyan deviza amivel az árfolyam változás terhelné a pénzintézetet, s hogy nem kérünk állami adóforintokat a “megmentésünkre”.

Az első perekben az adósok nem, vagy alig értek el eredményeket, ezen felbuzdulva az OTPből azt (2011.08.11) nyilatkozták, hogy “állunk elébe a bankpereknek.” Az adósok, és az Őket védő Ügyvédek megtanulták, hogyan lehet olyan bírósági beadványokat írni, amivel jelentősen javítható az adós helyzete.

Az első jelentős ítéletet a Kúria (legfelsőbb bíróság) a PITEE (Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület) általi keresetben az OTP ellen hozta 2013.07.04-én. Ez az úgynevezett árfolyamrés ítélet, melyben felemás ítéletet hozott a Kúria. Kimondta, hogy az árfolyamrés költség, ennek hiánya Semmisség-et okoz, majd ezt utólag beletette a szerződésbe. Ennek előnyét megtartva és hátrányát kiküszöbölve - média által elhallgatva - százszámra születtek ítéletek az ügyfelek javára, (HitelSikerek.hu) amiben felére, harmadára csökkentek az adósok tartozásai.

Közben Kásler Árpád ügye is visszajött Brüsszelből, s a Kúria ugyanazt az árfolyamrést tisztességtelennek minősítette, és kivette a kötelemből. Majd a Jogegységi nyilatkozat arról szólt, hogy az árfolyamrés tisztességtelen, és ezzel visszajár 1-4%… Hasonlóan jártak el a kamatemelésekkel kapcsolatban is. Miközben ez önállóan teljes érvénytelenségi pont, tisztességtelennek minősítették a kamatemeléseket, ha nem felel meg az arányos, átlátható, stb. feltételeknek, DE…

Ezzel egyidőben kinyilatkozta a Kúria, hogy HA az átlagos tájékozottságú ügyfél nem volt tisztában az árfolyam valódi kockázatával, nem terheli őt az árfolyam veszteség! (Nyilván nem volt tisztában, hisz akkor nem vette volna fel.)

A kormány kapva kapott az alkalmon, s az időhúzó politika után, a választás előtt, fűt-fát ígért az embereknek, és először befagyasztotta, az ügyfelek-bankok kb. 12.000db perét, majd kirakatperekkel kápráztatta el a tájékozatlan adósokat. A bankoknak meg kellett védeni a kamatemelésüket az állammal szemben. Az államot (adósokat) olyan ügyvédi irodák védték 37-50.000Ft-os órabérért, akik korábban a bankokat képviselték. Az árfolyam rés és a kamatemelés az átlag 100% törlesztőrészlet növekmény, 0 – max. 40%-át adja.

Ezzel a “lopott malacnak a fülét és a farkát adták vissza,” ha valaki felvilágosultként többet követel, azt “folyton elégedetlenkedőnek, provokátornak” próbálják feltüntetni, mert valótlanságok állításával össze akarják ugrasztani a hiteleseket, a hiteltelenekkel, a forintosokat, a SeVizásokkal, az autósokat, az ingatlanosokkal. A kormány az ingatlan fedezetű kölcsönöket -a Kúria és az EU irányelvek megkövetelése ellenére, a bankok tájékoztatási kötelezettségét  nem vizsgálva, törvényi erővel- piaci árfolyamon forintosították, bár a forint forintosítását, még e helyesírás ellenőrző is aláhúzza.

Most azon “dolgoznak,” hogy hazánkban az ügyfelek ne indíthassanak a bankok ellen semmiféle pert.

Mint látható, az ügyfél-bank közti vitás kérdések rendezéséhez nem volt szükség semmiféle új törvényre.

Ennek ellenére a kormány létrehozta a bankmentő törvényeket, mely nem hogy bezárja az összes kaput, amit nyitottunk a bankrendszer bevehetetlennek hitt erődjén, hanem be is falazza, (de semmi baj, sok a hiba, nyitunk újakat,) az áldozatokat pedig -a segítség látszatát keltve- elevenen elföldeli. Néhány, még mindig elvakult fideszes azt mondja erre, hogy a “pénzhatalom” csak ennyit engedett a kormánynak. Ez lehet. DE, ha megzsarolták volna, 2 lehetőség lenne. Először: élő tv-rádió adásban a miniszterelnök “kitálal,” minden bizonyítékot bemutatva, s a NÉP segítségét kéri. Afféle második “öszödi beszéd.” A második lehetőség, hogy a vita rendezésére ott a bíróság, s el sem kezdik a bankmentő törvények gyártását, hiszen  már az elsőből is kiolvasható volt, hogy ez csak a banksztereknek lesz jó. Itt felmerül a kérdés: “-Kik a nagyobb bűnösök, akik hagyták, hogy az emberek felvegyék ezt a csalás alapú kölcsönt, (bank, mszp) vagy azok, akik hagyták, (fidesz, közjegyzők) sőt tevőlegesen hozzájárultak, a csalás legalizálásában?” Hisz maga a törvény tisztességtelen! (Lehetséges ilyen, gondoljunk csak a zsidó törvényekre a 30-as évekből.)

Mindezt trócsányi (i)gazságügyi miniszter - aki korábban az OTP-t (sikertelenül) védte- találta ki. polt péter - legfőbb (bankvédő)ügyész - minden bankok elleni büntető feljelentést elutasít. pintér - állítólag maffiavezér - sándor által irányított rendőrség pedig nem hajlandó nyomozást folytatni nyilvánvaló lopások, csalások esetén sem. (pi)csányi sándor - az ország legfőbb uzsorása - 03.15-én kitüntetést kapott, mint szász károly, aki - pszaf és otp vezető volt, s - azt sem tudta, hogy az árfolyamrés költség. Ezzel a kormány szándéka egyértelmű. Legalizálják a bankok csalását, miközben megvezették, becsapták, tévedésben tartották a népet. Ez felveti a csalás, bűnpártolás, büntetőügyi tényállást.

A folyamatban lévő banki pereket akként szüntetik meg, hogy minden esetben mindkét fél viseli a saját költségét, és nem a vesztes (bank), hanem az állam viseli a bíróság költségét. Ez felveti a hűtlen kezelés tényállását. A bankmentő törvényeket a Fidesz által 11-ről 15 főre növelt és pártkatonákkal felhígított alkotmánybíróság eddig minden esetben rendben találta, (az alaptörvény -mely nem alkotmány- értelmében, bár van még bírálnivaló kérvény,) mindezt a külföldi érdekeltségű bankok érdekében. Ez felveti az alkotmányos rend megsértését, a gondatlanságból, vagy szándékosan elkövetett népirtást, és a hazaárulást… Talán, mégiscsak beszélni kellene a halálbüntetésről is…

Az embereknek ki kell állniuk magukért! Ez többféleképpen lehetséges. Polgári engedetlenséggel, azaz tudatos és felkészült(!) nemfizetéssel (szerkesztő sem fizet); Tüntetésekkel (pl.: Nem Adom a Házam Mozgalom); Valós információ begyűjtésével, és terjesztésével (pl. “Hiteles Mozgalom” és/vagy e írás terjesztése); Bírósági perekkel hazánkban és az EU-ban; Panaszok beadásával a bankokba, parlamenti képviselőknek; Minden, -pláne a MOKK-os- követelés vitatása; Következő szavazáson való megfelelő részvétel; A törvények módosításának kikényszerítése (hisz azok módosíthatóak); és Tulajdonunk minden áron(!) való megvédésével,  hiszen történelmi alkotmányunkból fakadó kötelezettség(!) a népi ellenállás, mert mindenkinek annyi joga van, amennyit kiharcol magának! Bátorságot, kitartást, összefogást, felvilágosulást, hiszen félnivalójuk csak a csalóknak van!   –         

2015.05.28 – Papp Péter – Hiteles Mozgalom 

 Forrás: civilkontroll.com

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 60
Tegnapi: 53
Heti: 385
Havi: 1 288
Össz.: 198 115

Látogatottság növelés
Oldal: Devizahitelekről 2.
Vállalkozókért Vállalkozásokért Érdekvédő Mozgalom - © 2008 - 2018 - vvmozgalom.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »